Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Podněty a stížnosti

Vedení POLIKLINIKY AGEL klade velký důraz na spokojenost pacientů. Budeme rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči, které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.

Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:

 • Písemně na adresu: Dopravní zdravotnictví a.s., POLIKLINIKA AGEL Plzeň, Švihovská 14, Plzeň 301 00, k rukám provozní ředitelky MUDr. Heleny Němcové
 • Elektronickou poštou za použití ověřeného elektronického podpisu na adresu: plzen@pol.agel.cz. Pokud pošlete stížnost elektronicky bez platného elektronického podpisu, je nutno ji do 5ti dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou, jinak se na stížnost pohlíží jako na anonymní (viz. níže).
 • Ústně na sekretariátu provozní ředitelky polikliniky či přímo u vedoucího pracoviště, kterého
  se stížnost týká. O stížnosti bude proveden písemný záznam, který musí stěžovatel podepsat
  a jehož jedno vyhotovení bude stěžovateli předáno.

Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře a z toho důvodu jsme nakloněni Vašim podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste spokojeni s ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky oddělení. Lze také oslovit přímo vedení polikliniky, kde s Vámi problém projednají.

Vedení polikliniky:

 • provozní ředitelka polikliniky: MUDr. Helena Němcová
 • telefonicky nebo osobně sekretariát polikliniky, tel. 371 155 288
 • vedoucí lékařkapolikliniky: MUDr. Hana Komínková
 • manažer ošetřovatelské péče polikliniky: Mgr. Věra Petráková, DiS.

Vedoucí oddělení:

 • lékárna: Mgr. Bronislav Uriča
 • RDG: MUDr. Jana Deckerová
 • chirurgie: MUDr. Hana Komínková
 • interna: MUDr. Jaroslav Šuch
 • rehabilitace: Daniela Ježková, DiS.
 • oční odd.: MUDr. Lenka Palivodová
 • PLD: MUDr. Jakub Mitro
 • ostatní ambulance: MUDr. Hana Komínková

Vedoucí pracovníky, prosím, kontaktujte během pracovních dní od 7:00 do 14:00.

Písemné podání stížnosti

 • Písemně lze zaslat stížnost na adresu: Dopravní zdravotnictví a.s., POLIKLINIKA AGEL Plzeň, Švihovská 14, Plzeň 301 00, nebo na e-mail: plzen@pol.agel.cz.

Aby bylo možno důsledně stížnost prošetřit a seznámit stěžovatele se závěry šetření, měla
by obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení stěžovatele (pacienta, zákonného zástupce, osoby blízké, v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, osoby zmocněné pacientem)
 • podstatné okolností, které se staly podnětem ke stížnosti, včetně uvedení pracoviště případně jména zaměstnance, proti kterému je stížnost směrována)
 • adresu stěžovatele, případně jiný kontakt – telefon, e-mail
 • vlastnoruční nebo elektronický podpis stěžovatele

Postup při vyřizování stížnosti

POLIKLINIKA AGEL prošetřuje všechny podané stížnosti, pokud obsahují jméno a příjmení stěžovatele, doručovací adresu, případně jiný kontakt na stěžovatele. Přijetí písemně podané stížnosti bude stěžovateli potvrzeno do 3 pracovních dnů od jejího doručení.

Anonymní stížnosti se stávají pouze podnětem k případnému zlepšení kvality poskytované péče
a prošetřovány budou, jen pokud obsahují údaje o nezákonné činnosti.

Každá písemná stížnost je zaregistrována na sekretariátu společnosti a stěžovateli je vždy zasláno potvrzení o jejím přijetí. Lhůta k vyřízení stížnost je stanovena do 30 dnů od jejího doručení. Tato lhůta může být z důvodu náročnosti prošetřování prodloužena o dalších 30 dnů. V případě, že stížnost nepřísluší POLIKLINICE AGEL, bude o této skutečnosti stěžovatel informován a stížnost bude postoupena věcně příslušnému subjektu.

Veškeré písemné stížnosti jsou předávány provozní ředitelce polikliniky MUDr. Heleně Němcové polikliniky, která posoudí jejich obsah a závažnost a stížnost prošetří ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci konkrétního oddělení.

O vyřízení stížnosti bude stěžovateli podána písemná zpráva nebo bude stěžovateli navrženo ústní projednání stížnosti. Stěžovatel bude seznámen se způsobem prošetření stížnosti, zjištěnými skutečnostmi a závěry šetření stížnosti, případně přijatými nápravnými opatřeními.

Pokud nebude stěžovatel souhlasit s výsledkem řešení stížnosti, může se obrátit ke správnímu orgánu, který udělil Dopravní zdravotnictví a.s., POLIKLINIKA AGEL Plzeň, Švihovská 14, Plzeň
301 00 oprávnění k poskytování zdravotních služeb.