Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Projekty ESF

Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název Projektu: Systém vzdělávání a zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců Dopravního zdravotnictví a.s.

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/94.01544
Prioritní osa:     4.1 Adaptabilita
Název oblasti podpory:  4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Číslo výzvy:  94
Podrobné informace:  

Cílem projektu je vytvoření funkčního systému vzdělávání a jeho zavedení do praxe šesti zdravotnických poliklinik provozovaných DZ (Ostrava, Olomouc, Přerov, Česká Třebová, Plzeň a Nymburk). Cíl bude naplněn realizací vzdělávacích aktivit navržených v souladu s potřebami zaměstnanců DZ, které jim umožní udržet a zvýšit odborné znalosti a kompetence s přihlédnutím k vyššímu věkovému průměru zaměstnanců a specifikům v sektoru zdravotnictví. 

Projekt je plánován na období 05/2013 – 04/2015. Zaměstnanci zdravotnických poliklinik DZ se budou účastnit jednotlivých vzdělávacích aktivit dle naplánovaného harmonogramu. V rámci projektu je plánováno 16 klíčových aktivit. 

Výstupem projektu bude 2 150 úspěšných absolventů kurzů, z nichž 1 024 osob patří do věkové skupiny nad 50 let. 

V rámci projektu bude dále realizován interní audit zaměřený na stávající dokumentaci a procesy v oblasti řízení lidských zdrojů DZ, a to nejen ve vazbě na praxi v rovných příležitostech žen a mužů, ale také z hlediska vyrovnávání mezigeneračních příležitostí s cílem podpory zaměstnanců nad 50 let. 

Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu. 

V rámci projektu se nepředpokládá mezinárodní spolupráce.