Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Rezidenční místa

Dopravní zdravotnictví a.s., Italská 560/37, 121 43 Praha

Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky

 • Specializační obor: Všeobecné praktické lékařství
 • Počet míst: 1
 • Pracoviště: POLIKLINIKA AGEL Olomouc
 • Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení:  do 27. 7. 2021
 • Místo podání přihlášek: 
  Personální oddělení
  Dopravní zdravotnictví a.s.
  Italská 560/37, 121 43 Praha
  Obálku označte „rezidenční místo“.

Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky

 • Specializační obor: Pediatrie
 • Počet míst: 1
 • Pracoviště: POLIKLINIKA AGEL Praha Italská
 • Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení:  do 27. 7. 2021
 • Místo podání přihlášek: 
  Personální oddělení
  Dopravní zdravotnictví a.s.
  Italská 560/37, 121 43 Praha
  Obálku označte „rezidenční místo“.

Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a vyplněný osobní dotazník (2 listy) – ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Dopravního zdravotnictví a.s.,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Dopravního zdravotnictví a.s.,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti (VŠ diplom),
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • schopnost samostatného rozhodování,
 • vstřícný přístup k pacientům,
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.
Kritéria hodnocení max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti 40
Odborná praxe 30
Znalost ANJ 10
Znalost dalšího světového jazyka 10
Zájem o specializační obor 10
Způsob hodnocení:   bodový systém

Způsob hodnocení uchazečů:

Dopravní zdravotnictví a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Dopravním zdravotnictví a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti.

Případné informace podá personální manažer Simona Moťková, email: simona.motkova@pol.agel.cz