Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Centrum zobrazovací diagnostiky (RTG)

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:00
Úterý: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:00
Středa: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:00
Čtvrtek: 7:15 - 12:00 12:30 - 15:00
Pátek: 7:15 - 12:00 12:30 - 13:00

O centru:

Radiodiagnostické oddělení je oddělení, které v rámci POLIKLINIKY AGEL poskytuje preventivní a diagnostické služby pro pacienty vlastní polikliniky i pro další pražská i mimopražská zdravotnická zařízení. Provádějí se zde rentgenová vyšetření. Dále poskytuje vyšetření sonografická včetně dopplerovských metod a provádí diagnostiku pomocí CT (computer tomography).

RTG

Rentgenové vyšetření patří k základním vyšetřovacím metodám. Metoda pracuje s rentgenovým zářením, které má velkou schopnost pronikat hmotou. RTG vyšetření může být prováděno buď klasicky, nebo s kontrastem.

Klasickým RTG vyšetřením se zobrazují požadované oblasti, bez předchozí přípravy pacienta. Na výsledném snímku jsou zobrazeny černobíle. Tato metoda se používá v mnoha lékařských oborech. Často v ortopedii, chirurgii a interních oborech.

Vyšetření s kontrastem slouží ke zviditelnění struktur, které by se na klasickém snímku nezobrazily. Používá se pro ozřejmení průběhu cév a dutých orgánů.

RTG se neprovádí u těhotných.

Na našem pracovišti provádíme vyšetření:

  • Běžná Skiagrafie – RTG snímkování bez použití KL

RTG vyšetření provádíme bez objednání.

SONO

Lékařská sonografie je diagnostická zobrazovací technika založená na registraci ultrazvuku odráženého od tkání.

Ultrazvuk je dobře dostupná a bezpečná vyšetřovací metoda (nezatěžuje zářením jako RTG), kterou lze v případě nutnosti opakovat, bez nebezpečí poškození pacienta a bez zvláštní přípravy.  Ultrazvukem lze vyšetřovat většinu tělesných orgánů a tkání, které neobsahují vzduch

Pro některá UZ vyšetření je potřeba přípravy:

Ultrazvukové vyšetření břicha – provádí se v ranních a dopoledních hodinách. Klient přichází do centra na lačno. Doporučuje se od půlnoci nejíst, nepít a nekouřit.

Ultrazvukové vyšetření malé pánve – pro hodnocení orgánů malé pánve je potřeba, aby měl pacient naplněný močový měchýř. Krátce před vyšetřením je potřeba vypít 1 – 1,5 litru tekutin a nemočit.

Na našem pracovišti provádíme UZ vyšetření:

Krku (uzliny, štítná žláza, slinné žlázy), břicha, prsou, měkkých tkání a dopplerovská vyšetření krčních tepen.

Na sonografické (UZ) vyšetření je nutné se objednat!

CT

Počítačová tomografie (computer tomography) je vyšetření, které dokáže zobrazit velmi detailně vnitřní stavbu lidského těla. Je to metoda rentgenová, různé tělesné struktury se zobrazují v různých stupních šedi na základě stupně zeslabení procházejícího paprsku rentgenového záření.

Vyšetření je nebolestivé a poskytuje odborníkovi důležité informace například o Vašem mozku, páteři, hrudních a břišních orgánech.

Na rozdíl od prostého rentgenového snímku zde však hraje důležitou roli výpočetní technika. Výsledkem vyšetření jsou obrazy mnoha vrstev (skenů) z vyšetřované oblasti o šířce 1 – 10 mm, které si lékař prohlíží a zpracovává na počítači.

Pro některé typy CT vyšetření se používá kontrastní látka, která umožní lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání. Kontrastní látka je aplikována těsně před vyšetřením nebo v jeho průběhu.

Při CT vyšetření břicha, někdy mozku a hrudníku, je podávána jodová kontrastní látka nitrožilně. U CT břicha je navíc podávána jodová nebo baryová kontrastní látka i p.o. (ústy). Při CT kolografii (zobrazení tlustého střeva) je vzduch insuflován konečníkem.

Na našem pracovišti provádíme CT vyšetření:

Mozku, VDN, orbit, pyramid, krku, hrudníku, břicha, páteře, měkkých tkání, kostí.

Na CT vyšetření je nutné se objednat!

Jak se na CT vyšetření připravit

  • 4 hodiny před CT vyšetřením s podáním kontrastní látky nepít, nejíst, nekouřit.
  • Den před a po vyšetření pijte dostatečné množství tekutin ke snížení výskytu nežádoucích účinků.
  • Před CT kolografií je nutné podání přípravku k vyprázdnění tlustého střeva.

Orientační délka CT vyšetření:

Uváděná doba je přibližná a zahrnuje přípravu k vyšetření, vlastní vyšetření a sledování pacienta po vyšetření.

Nativní CT mozku

10 – 15 minut

CT vyšetření mozku s podáním kontrastní látky i.v.

60 min

CT páteře

15 min

CT vyšetření břicha s podáním kontrastní látky i.v. a p.o.

2-3 hodiny

CT hrudníku nativní, HRCT

15 min

CT hrudníku s podáním kontrastní látky i.v.

60 min

Při vyšetření výpočetní tomografií je pacientovo tělo krátkodobě vystaveno rentgenovému záření. Záření použité při výpočetní tomografii je vyšší než při normálním RTG snímkování.

Soubory ke stažení:

Kontakty:

+420 221 087 103
1. patro, budova A

Ceník služeb

Personál:

Vedoucí Lékař:
MUDr. Ivana Gánovská

Petr Ludvík
vedoucí radiologický asistent

Marie Bémová
zástup vedoucího radiologického asistenta

Michaela Králová
os. přímý dohled/SÚJB