Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Oddělení klinické biochemie a hematologie

Laboratoř POLIKLINIKY AGEL prošla akreditací Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

certifikát ČIA

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro akrditaci a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací.

Oddělení klinické biochemie a hematologie je samostatné oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek POLIKLINIKY AGEL Praha Italská.
Na OKBaH se provádí převážně biochemická vyšetření krve a moče a vyšetření hematologická. Dále laboratoř provádí některá vyšetření imunologická, mikrobiologická a vyšetření patřící pod laboratoř nukleární medicíny. OKBaH provádí odběry krve a sběr biologického materiálu na vyšetření prováděná v jiných laboratořích.

Výsledkem vyšetření v OKBaH je zpráva o klinicko-biochemickém vyšetření. Tato zpráva je součástí dokumentace nezbytné k diagnostické činnosti.

Byla vydána nová laboratorní příručka


Soubory ke stažení:

Genetická ambulance

Laboratorní příručka LDZČ

Žádanka ke stažení

Denní režim OKBH:

06,30 - 8,00 Příjem pacientů na odběry OGTT 
(glykemické křivky)
06,30 - 10,30 Příjem pacientů na odběry biologického materiálu
(venózní odběry a příjem vzorků moči, kapilární odběry)
06,30 - 15,30 Příjem vzorků - STATIM
14,00 - 16,00

Výdej a distribuce výsledků pro lékaře  (tištěná i elektronická forma - tj. export do informačních systémů lékařů)                

STATIM - distribuce výsledků průběžně (elektronická forma)

14,00 - 16,00 následující pradovní den po odběru Výdej výsledků pacientům se řídí těmito pravidly: Vyzvednout tištěný výsledek lze osobně s dokladem totožnosti popř. plnou mocí

Fotogalerie OKBH

Kontakty:

+420 800 700 701
+420 221 087 500
Přízemí Budova A, místnost 018

Personál:

Ředitel laboratorního komplementu LDZČ a LDZM
Ing., Bc. Martina Štolová
email: martina.stolova@pol.agel.cz

Vedoucí laboratoře OKBH Praha

Ing. Andrea Gruberová
tel.: +420 221 087 522
e-mail: andrea.gruberova@pol.agel.cz

Vedoucí laborantka OKBH Praha

Marie Procházková
tel.:+420 221 087 523
e-mail: marie.prochazkova@pol.agel.cz

Manažer kvality LDZČ a LDZM

Ing. Bc. Martina Štolová
tel.: +420 727 967 415
e-mail: martina.stolova@pol.agel.cz

Dispečer dopravy LDZČ

Jiří Holub
e-mail: jiri.holub@pol.agel.cz

koordinace dopravy Praha

tel.: +420 727 958 145