Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Oddělení klinické biochemie, hematologie a mikrobiologie

Laboratoř Polikliniky AGEL prošla akreditací Českého institutu pro akreditaci (ČIA).

Osvědčení o akreditaci     Seznam činností

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro akrditaci a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací.

Oddělení klinické biochemie a hematologie je samostatné oddělení společných vyšetřovacích a léčebných složek POLIKLINIKY AGEL Praha Italská.
Na OKBaH se provádí převážně biochemická vyšetření krve a moče a vyšetření hematologická. Dále laboratoř provádí některá vyšetření imunologická, mikrobiologická a vyšetření patřící pod laboratoř nukleární medicíny. OKBaH provádí odběry krve a sběr biologického materiálu na vyšetření prováděná v jiných laboratořích.

Výsledkem vyšetření v OKBaH je zpráva o klinicko-biochemickém vyšetření. Tato zpráva je součástí dokumentace nezbytné k diagnostické činnosti.

Byla vydána nová laboratorní příručka


Soubory ke stažení:

Genetická ambulance

Laboratorní příručka LDZČ

Žádanka ke stažení

Příloha č. 1 - Seznam biochemických a hematologických vyšetření prováděných v laboratořích DZ

Příloha č. 2 - Informace k nejfrekventovanějším biochemickým a hematologickým vyšetřením

Příloha č. 3 -  Přehled mikrobiologických vyšetření (OLM)

Příloha č. 4 - Odběry krve pro OKBH

Příloha č. 5 - Hlášení kritických mezí

Příloha č.6 - Stabilita analytů a povolený typ vzorku

 

Provozní doba

  7:00 – 19:00  Pondělí – Pátek
  6:30 – 10:30  Příjem pacientů na odběry biologického materiálu
 Odběr statimového vyšetření do 14:00 hodin.
  7:00 – 14:00  Odběry pro samoplátce.
  7:00 – 7:30 

 Odběry oGTT a oGTT těhotných (Vyšetření glykemické křivky). Dostupné pouze na objednání.​ 

  7:00 – 7:30   Stanovení moči ve fázovém kontrastu.
 11:00 – 14:00  Výdej výsledků pacientům. Lze vyzvednout následující den osobně s dokladem totožnosti nebo plnou mocí.
 do 14:00 hod.    Příjem vzorků. 

 

Fotogalerie OKBH

Kontakty:

+420 800 700 701
+420 221 087 500
Přízemí Budova A, místnost 018

Personál:

Ředitel laboratorního komplementu LDZČ a LDZM
Ing., Bc. Martina Štolová
email: martina.stolova@pol.agel.cz
tel.: +420 722 913 796

Vedoucí laboratoře OKBH Praha

Ing. Andrea Gruberová
tel.: +420 221 087 522
e-mail: andrea.gruberova@pol.agel.cz

Vedoucí laborantka OKBH Praha

Ivana Hoskovcová
tel.:+420 221 087 523
e-mail: ivana.hoskovcova@pol.agel.cz

Manažer kvality LDZČ a LDZM

Ing. Bc. Martina Štolová
tel.: +420 722 913 796
e-mail: martina.stolova@pol.agel.cz

Dispečer dopravy LDŽC

Jakub Schwarz

e-mail: jakub.schwarz@pol.agel.cz

koordinace dopravy Praha

tel.: +420 727 958 145

 

Oddělení mikrobiologie

Mikrobiologie laboratoř I
tel.: +420 221 087 544

Mikrobiologie laboratoř II
tel.: +420 221 087 534

Vedoucí laboratoře
Mgr. Martina Novotná
tel.: +420 724 134 570
e-mail: martina.novotna@pol.agel.cz

Vedoucí laborantka 
Šárka Tomcová
tel.: +420 724 141 673
e-mail: sarka.tomcova@pol.agel.cz

Adresa laboratoře

Dopravní zdravotnictví a.s. člen skupiny AGEL
Klinické laboratoře

U nákladového nádraží 3147/8a

130 00 Praha 3 - Žižkov