Logo
Zdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťovenPOLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové.
Akreditace SAK

Ambulance praktických lékařů

Ordinační hodiny, kontakty, podrobnosti

Praktické lékařství na POLIKLINICE AGEL Plzeň

V budově polikliniky v Plzni pracuje 10 praktických lékařů pro dospělé. Dále má poliklinika detašovaná pracoviště v Plzni na Lochotíně v novém lékařském domě na adrese Alej Svobody 27, kde je ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Detašovaná pracoviště jsou rovněž ve Veselí nad Lužnicí a v Českých Budějovicích.

Praktičtí lékaři zajišťují poskytování léčebně preventivní péče na základě svobodné volby lékaře a poskytování pracovnělékařských služeb pro podniky a instituce na základě uzavřených smluv.

Výhodou našeho zdravotnického zařízení je poliklinický způsob práce, tzn. spolupráce s dalšími odbornými odděleními, laboratořemi a dalším komplementem, kdy je cílem co nejrychlejší stanovení správné diagnózy a následná léčba pojištěnců všech zdravotních pojišťoven. To vše při minimálním počtu návštěv zdravotnického zařízení.

Registrace pacientů

Chcete se zaregistrovat k některému z našich prakticých lékařů? Přejděte prosím na registrační formulář.

Přednosti oddělení praktických lékařů :

  • vzájemná zastupitelnost
  • možnost registrace dalších pojištěnců
  • technické vybavení ordinací
  • profesionální přístup všech zdravotníků.

POLIKLINIKA AGEL Plzeň je výukovým pracovištěm praktického lékařství IPVZ Praha s vedoucím školitelem MUDr. Jaroslavem Bambasem. MUDr. Jaroslav Bambas je vedoucí regionálního centra výuky praktického lékařství. Práce centra se týká předatestační výuky praktického lékařství a organizace školení potřebných pro absolvování atestace. V centru je zapojeno do výuky dalších 10 školících lékařů různých odborností naší polikliniky. Potřebná školení na lůžkových zařízeních jsou realizována ve FN Plzeň.

zpět na seznam ambulancí

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Mozgová Fárková Petra
+420 371 155 316
5. poschodí, č. dveří: 501

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Dudková Kateřina
+420 371 155 268
5. poschodí, č. dveří: 502

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Hlávková Anna
+420 371 155 249
4. poschodí, č. dveří: 402

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Rulcová Kamila, Ph.D.
+420 371 155 233
2. poschodí, č. dveří: 212

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Bočková Petra
+420 371 155 293
2. poschodí, č. dveří: 214

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Khadang Ismail
+420 371 155 251
3. poschodí, č. dveří: 310

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Mitro Jakub
+420 371 155 267
5. poschodí, č. dveří: 518

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Němcová Helena
+420 371 155 250
5. poschodí,č. dveří: 524

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Pučelíková Anděla
+420 371 155 301
5. poschodí, č. dveří: 501

Ambulance praktického lékaře

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Tomášková Aneta
+420 371 155 219
5. poschodí, č. dveří: 522

Praktický lékař Veselí nad Lužnicí

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Valentová Soňa
+420 371 155 910
J. V. Sládka 818, Veselí nad Lužnicí

Praktický lékař České Budějovice

ordinační hodiny, podrobnosti
MUDr. Valentová Soňa
+420 371 155 920
Nádražní 12, České Budějovice