Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Gastroenterologická ambulance

Ordinační hodiny, provozní doba

Pondělí: 7.30 – 12.00 12:30 – 15:30 (gastroenterologická - hepatologická poradna)
Úterý: 7.30 – 12.00 12:30 – 15:30 (endoskopické výkony)
Středa: 7.30 – 12.00 12:30 – 14:00 (endoskopické výkony) 15:00 – 16:30 (gastroenterologická - hepatologická poradna)
Čtvrtek: 7.30 - 12.00 12:30 – 15:30 (gastroenterologická - hepatologická poradna)
Pátek:
  • gastroenterologická poradna
  • hepatologická vyšetření
  • endoskopická vyšetření

Gastroenterologická poradna

V gastroenterologické poradně jsou diagnostikovány a léčeny nemoci trávicího traktu.  Pacienti přicházejí na gastroenterologii nejčastěji s bolestmi břicha, nevolností, pálením žáhy, změnami při vyprazdňování, krvácením z trávicí trubice, k vyšetřením příčiny chudokrevnosti.

Hepatologická vyšetření

V indikovaných případech je možné provést tzv. hepatologické vyšetření - to znamená vyšetřit pacienta se zaměřením na onemocnění jater při nálezu zvýšených jaterních testů. 
Lékař detailně zhodnotí potíže pacienta, jejich intenzitu, délku trvání a somatický nález. Po rozboru aktuálních potíží, příznaků a předchorobí (anamnézy) lékař provede fyzikální vyšetření zaměřené na postiženou oblast. 
Podle nálezů lze indikovat speciální vyšetření s cílem vykonat diagnostiku obtíží a zahájit léčbu.

Mezi základní přístrojová vyšetření v gastroenterologii patří vyšetření břicha ultrazvukem a endoskopická vyšetření trávicí trubice.

Ultrazvukové vyšetření je bezbolestné vyšetření břicha pomocí ultrazvukové sondy, která se přikládá nad vyšetřovanou oblast. Toto vyšetření je nebolestivé, pro pacienta nepředstavuje žádné riziko, nevyžaduje speciální přípravu a je možné ho kdykoliv opakovat.

Endoskopická vyšetření

Endoskopická vyšetření umožňuje pomocí optického systému vizualizovat – zobrazit a posoudit stav trávicí trubice a zhodnotit vzhled sliznice, její barevné změny, otok nebo zánětlivé změny jako afty, vředy, polypy - výrůstky uvnitř sliznice střeva a nádory. Výhodou je dále možnost bezbolestného odběru vzorků sliznice -tzv. biopsie a jejich následné podrobné vyhodnocení patologem. Dalším přínosem je možnost terapeutických zákroků.

Gastroskopie

Gastroskopie je endoskopické vyšetření horní části trávicího ústrojí, tj. jícnu, žaludku a dvanáctníku. Slouží k diagnostice anebo léčbě zjištěných onemocnění. K vyšetření je pacient odeslán pro podezření na onemocnění jícnu, žaludku a dvanácterníku, nebo pro posouzení aktivity či rozsahu onemocnění v případě již známé nemoci. Důvodem může být i plánovaná endoskopická léčba onemocnění.

Ohebný přístroj (endoskop – videogastroskop) je zaveden ústy do jícnu a pod zrakovou kontrolou lékaře do dalších částí trávicího ústrojí. Vyšetření umožňuje přímé zobrazení sliznice, odběr vzorků k dalším vyšetřením, event. léčebný zákrok (např. ošetření – zastavení případného krvácení, odstranění polypu či jiné slizniční abnormální tkáně, zmenšení nádoru, zprůchodnění či rozšíření zúženého úseku trávicí trubice, odstranění cizího tělesa aj.).

Gastroskopie je jen vzácně spojena s rizikem komplikací (krvácení – časné nebo odložené, porušení stěny trávicího ústrojí). Některé léky zvyšují riziko krvácivých komplikací (warfarin, heparin, anopyrin, aspirin). Proto je nutné před gastroskopií probrat s indikujícím či vyšetřujícím lékařem nemoci, kterými trpíte, a všechny léky, které užíváte. Je možné, že některé léky bude nutné přechodně vysadit či jinak upravit léčbu. Ve zvláštních případech (např. u pacientů s umělou srdeční chlopní) je třeba z bezpečnostních důvodů podat před vyšetřením preventivně antibiotika.

Kolonoskopie

Kolonoskopie (videoendoskopické vyšetření tlustého střeva) je vyšetření tlustého střeva a jeho přechodu do střeva tenkého. Dokáže diagnostikovat nebo léčit nemoci tlustého střeva.

K vyšetření je pacient odeslán pro podezření na onemocnění tlustého střeva (potíže s vyprazdňováním, krev nebo hlen ve stolici, pozitivní rodinná zátěž zhodnocená ošetřujícím lékařem, pozitivní vyšetření stolice na skryté krvácení, věková hranice). V případě známé nemoci, jde o posouzení rozsahu a aktivity choroby nebo léčebný výkon – zákrok.

Ohebný přístroj (videoendoskop) je zaveden konečníkem do tlustého střeva a umožní přímé zobrazení sliznice, odběr jejich vzorků k dalšímu zhodnocení. V případě nutnosti dovolí provést léčebný zákrok – nejčastěji jde např. o zastavení krvácení, odstranění tkáně (polyp, plochá léze), zmenšení nádoru, zprůchodnění anebo rozšíření zúženého úseku střeva, odstranění cizího tělesa aj.). Tedy na samotnou diagnostickou kolonoskopii může navazovat plánovaný léčebný zákrok.

Ve většině případů je kolonoskopie prováděna jako vyšetření ambulantní. V některých vybraných situacích jsou však nutné změny léčebného režimu a preventivních opatření (hospitalizace, opakované kolonoskopické vyšetření a další). Většina případných komplikací biopsie je zpravidla řešena opět kolonoskopicky, ale mohou si vyžádat i operační (chirurgickou) léčbu. Kolonoskopie je vzácně spojena s rizikem komplikací (časné nebo pozdní krvácení, porušení stěny střeva). Některé léky zvyšují riziko krvácivých komplikací (warfarin, heparin, anopyrin, aspirin). Proto je nutné před kolonoskopií probrat s indikujícím či vyšetřujícím lékařem nemoci, kterými trpíte, a všechny léky, které užíváte. Je možné, že některé léky bude nutné přechodně vysadit či jinak upravit léčbu. Kolonoskopie má vysokou (větší než 95%) pravděpodobnost úspěchu (tj. diagnostický přínos nebo léčebný úspěch zákroku) a výskyt závažných komplikací je vzácný.

Kontakty:

+420 221 087 127
1. poschodí, budova A, č. dveří 127

Personál:

Lékaři:
MUDr. Mariana Malesová

Sestry:
Jana Dobrodinská (jana.dobrodinska@pol.agel.cz)