Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

POLIKLINIKA AGEL plzeň

Laboratoře Dopravního zdravotnictví Čechy - laboratoře Plzeň

Oddělení laboratoří Polikliniky AGEL Plzeň a je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA) pod číslem 441/2015, dle normy ČSN EN ISO 15189:2023 (Osvědčení o akreditaci  Seznam činností).

Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách, normativních a dalších dokumentech týkajících se akreditace, na základě příslušných metodických pokynů pro akrditaci a dokumentů mezinárodních organizací zabývajících se akreditací.

Laboratoře Polikliniky AGEL Plzeň používají novou moderní generaci laboratorního informačního systému FONS Openlims.

Oddělení klinické biochemie a hematologie

zajišťuje odběry a rozbory krve, moče a stolice pacientů podle požadavků ordinujících lékařů jak z naší polikliniky, tak i mimo ni. Detašovaná pracoviště jsou na poliklinice v Boru a v Přešticích v budově záchranky.

Oddělení lékařské mikrobiologie

zajišťuje zpracování biologického materiálu (krev, výtěry, moč, stolice atd.) s cílem průkazu etiologického agens infekčního onemocnění, konzultační činnost v oblasti antibiotické terapie a diagnostiky infekčních onemocnění v oborech lékařské mikrobiologie vč. infekční serologie, kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů pomocí bioindikátorů.

Služby klientům:

Kromě zpracování biologického materiálu jsou spolupracujícím lékařům a zdravotnickým zařízením (klientům) poskytovány ZDARMA následující služby:

 • bezplatné telefonní linky do jednotlivých laboratoří s možností konzultace s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří, kde poskytujeme:
  • informace o stavu vyšetření
  • odborné konzultace
  • sdělení výsledku vyšetření
  • informace o způsobu uchování vzorků a způsobu provedení odběru
 • pravidelný svoz biologického materiálu vlastní svozovou službou, kdy se snažíme maximálně vyjít vstříc požadavkům našich klientů a zorganizovat jej tak, aby byly správně dodrženy preanalytické podmínky
 • poskytování žádanek, odběrového a spotřebního materiálu
 • zajišťujeme správu, evidenci a likvidaci biologického odpadu (včetně nepoužitelných léčiv), zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností
 • elektronická distribuce výsledků - všechny elektronické výsledky poskytujeme ve formátu DASTA, který je doporučen MZ ČR. Většina lékařských softwarů je schopna importovat takto získané výsledky přímo do karet pacientů pomocí datové pumpy od firmy DSsoft Olomouc, nebo je možné výsledkové listy zobrazit pomocí služby WEBLIMShttps://lis.dzas.cz/weblims/
 • Odkaz na objednání toxikologie v moči

Personál:

Ředitel laboratorního komplementu LDZČ a LDZM
Ing., Bc. Martina Štolová
email: martina.stolova@pol.agel.cz

Vedoucí laboratoře:
Mgr. Simona Rebanová
simona.rebanova@pol.agel.cz

Manažerka kvality LDZČ a LDZM:
Ing. Bc. Martina Štolová
martina.stolova@pol.agel.cz

Vedoucí laborantka OKBH:
Jaroslava Kostohryzová
tel.: + 420 727 967 415
jaroslava.kostohryzova@pol.agel.cz

Dispečer dopravy DOZ:
Jiří Holub
tel.: + 420 724 144 848
jiri.holub@pol.agel.cz

Vedoucí laboratoře OKBH Plzeň:
Mgr. Simona Rebanová
tel.: +420 371 155 257, 720 035 231
simona.rebanova@pol.agel.cz

Vedoucí laboratoře OLM Plzeň:
MUDr. Drahomíra Rottenbornová
tel.: +420 371 155 218, 602 566 691
drahomira.rottenbornova@pol.agel.cz