Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Režimová opatření pro návštěvy pacientů lůžkového oddělení následné péče od 11. 1. 2021

11.1.2021 / POLIKLINIKA AGEL Praha Italská

Usnesením ze dne 7. 1. 2021 o přijetí krizového opatření vláda s účinností ode dne 11. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod., omezila návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze připustit za následujících podmínek - více v článku.

Režimová opatření pro návštěvy pacientů lůžkového oddělení následné péče od 11. 1. 2021

 1. Návštěvní hodiny jsou z provozních důvodů vyhrazeny denně v čase od 14,30 do 16,00 hodin.
 2. Z důvodu zamezení kumulace velkého počtu navštěvujících osob na oddělení je nutno návštěvy dopředu rezervovat na telefonním čísle 702 191 026, a to v pracovních dnech od pondělí do pátku v době od 7,30 – 11,00 hodin. 
 3. Z provozních důvodů je u jednoho pacienta umožněna pouze přítomnost jedné dospělé osoby, a to za splnění podmínky:
  • doložení negativního výsledku testu na přítomnost SARS CoV-2 ne starší 48 hodin, nebo
  • doložení dokladu o prodělání onemocnění COVID-19 v době do 90 dnů před termínem návštěvy,
  • vyloučení režimu probíhající izolace nebo karanténního opatření,
  • absence příznaků onemocnění COVID-19.
 4. S jednou dospělou osobou se může povolit vstup jednoho dítěte do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, za podmínek uvedených v bodě 2.; nebo s jednou dospělou osobou může být povolen vstup jednoho dítěte od dvou do patnácti let věku, za podmínek uvedených v bodě 2.; a dále za podmínky, že budou vybaveni ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a při dodržení dalších režimových opatření pro návštěvy. 
 5. Před vstupem nutno vyplnit dotazník. Po jeho zhodnocení Vám bude návštěva umožněna. (uveden na webových stránkách nebo na recepci nebo před vstupem na oddělení)
 6. Po vstupu do zdravotnického zařízení proveďte dezinfekci rukou. Obuv opatřete jednorázovými návleky.
 7. Po celou dobu návštěvy používejte krytí dýchacích cest, a to minimálně respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Omezte po dobu návštěvy činnosti, při kterých je nutno respirátory odkládat (jídlo, pití).
 8. Respirátory návštěvám neposkytujeme.
 9. V době návštěv nežádejte od ošetřujícího personálu podávání informací o zdravotním stavu Vašich blízkých. 

Děkujeme, že respektujete a dodržujete provozní, organizační a režimová opatření, nastavená na podmínky bezpečného provozu našeho zdravotnického zařízení. Pomáháte tím chránit před důsledky onemocnění COVID-19 nejen Vaše blízké a sebe, ale i nás, zdravotníky. 

zpět na novinky