Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Pandemii koronaviru navzdory: Poliklinika AGEL Olomouc obhájila prestižní akreditaci

11.11.2020 / POLIKLINIKA AGEL Olomouc

Poliklinika AGEL Olomouc obhájila letos na podzim už potřetí certifikát Spojené akreditační komise (SAK). Získání akreditace je podle Bc. Magdy Železné, MBA, manažerky kvality a ošetřovatelské péče, nejen otázkou prestiže, ale je také velmi náročné. Získání certifikátu je zárukou poskytování kvalitní a bezpečné péče pro všechny klienty, pro zaměstnance pak znamená jistotu bezpečné práce v rámci jejich pracovišť.

„V rámci úvodního setkání vedení s auditory je manažer kvality seznamuje s celým zdravotnickým zařízením, jeho strukturou, fungováním. Součástí prezentace je též Projekt zvyšování kvality a bezpečí, kde jsou auditoři obeznámeni s plánem kvality pro aktuální rok včetně jeho naplňování. Následuje seznámení a kontrola vydaných vnitřních předpisů. Auditoři taktéž navštíví jimi vybraná pracoviště. Členům komise byly po celou dobu auditu k dispozici všechny prostory polikliniky tak, aby mohlo zdárně proběhnout celé akreditační šetření. Uzavřena byla pouze ambulance chirurgie a diabetologie, kde probíhá rekonstrukce vnitřních prostor. Ambulance chirurgie vzhledem k pracovní neschopnosti lékaře byla uzavřena úplně, ordinace diabetologie byla přesunuta do náhradních prostor,“ upřesnila manažerka kvality Polikliniky AGEL Olomouc Bc. Magda Železná, MBA.

Přípravě a nastavení všech procesů se věnuje manažer kvality ve spolupráci se všemi vedoucími pracovníky. „Management kvality se prolíná celým spektrem poskytované zdravotní péče, a proto se na naplňování všech standardů podílí všichni zaměstnanci v rámci každodenních činností,“ vysvětlila dále Magda Železná.

„Certifikát je platný na období 3 let a následně jej je nutné opět obhájit. Celá příprava ke splnění požadavků na zdravotnické zařízení je týmová práce, na které se podílí všichni zaměstnanci. Patří jim proto za jejich úsilí a pracovní nasazení můj velký dík,“ dodala Bc. Magda Železná, MBA. Jak připomenula, první vlna pandemie covid-19 zasáhla na jaře do celého chodu zdravotnického zařízení a bylo nutné reagovat na vydaná mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Prioritně bylo nutné zajistit dostatečné množství všech ochranných pracovních pomůcek pro všechny zaměstnance zdravotnického zařízení.

Provoz polikliniky není podle ní kvůli pandemii koronaviru omezen ani v současné době. „Samozřejmě je to ale náročné z hlediska personálního obsazení jednotlivých pracovišť. Ať už z důvodů pracovních neschopností či kvůli ošetřování členů rodiny,“ dodala manažerka kvality Polikliniky AGEL Olomouc.

POLIKLINIKA AGEL OLOMOUC

je zdravotnické zařízení ambulantního typu, má dvě pracoviště – v Olomouci a Přerově. Poskytuje komplexní zdravotní služby v oblasti diagnostiky, prevence, léčby a dispenzarizace ve 22 odbornostech. Klientům poskytuje péči nejen v jednotlivých ambulancích, ale také v laboratoři klinické biochemie, na pracovišti radiodiagnostiky, fyziatrie a léčebného tělocviku. Klienti též mohou využít všech služeb lékárny, která je umístěna v přízemí budovy a nabízí možnost vyzvednutí léků na lékařský předpis, nákup volně prodejných léků nebo vybraných kompenzačních pomůcek.

 

zpět na novinky