Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

POLIKLINIKA AGEL Praha opětovně získala akreditaci Spojené akreditační komise

21.6.2016 / POLIKLINIKA AGEL Praha Italská

POLIKLINIKA AGEL Praha společnosti Dopravní zdravotnictví, která je členem skupiny AGEL, opět úspěšně prošla šetřením Spojené akreditační komise a získala akreditaci na další 3 roky. Získaný akreditační certifikát je pro klienty POLIKLINIKY AGEL garancí vysoké kvality a bezpečnosti poskytované zdravotní péče.

„Certifikát o akreditaci potvrzuje, že naše poliklinika naplňuje požadavky akreditačních standardů Spojené akreditační komise, která má oprávnění Ministerstva zdravotnictví České republiky k provádění přísného externího hodnocení kvality a bezpečí, které mimo jiné v praxi ověří, že lékaři i sestry v ambulancích dodržují nastavené postupy sloužící k ochraně pacientů. Toto externí hodnocení je nepovinné a naše poliklinika k němu stejně jako před třemi lety přistoupila zcela dobrovolně,“ zdůrazňuje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA, předseda představenstva společnosti Dopravní zdravotnictví.

Poliklinika musela během návštěvy akreditační komise dokázat, že má nastaveny efektivní postupy pro riziková místa v procesu poskytování péče o pacienta. „Mezi tyto postupy patří například podávání léčiv či zajištění kontinuity péče, včetně předávání důležitých informací. Prověřují se otázky bezpečnosti a ochrany zdraví nebo připravenost zařízení na zvládnutí havarijních situací,“ vysvětluje hlavní sestra a manažer kvality POLIKLINIKY AGEL Praha Viktorie Kubínová a dodává "Akreditace je cestou k bezpečí pacientů i zaměstnanců. Tento proces řízení kvality je dlouhodobý a nekončící, a probíhá v systematických krocích. Plánovaně probíhá auditní činnost a kontroly zdravotnické dokumentace, kontrolují se nastavené procesy na všech stupních řízení. Učíme náš personál aktivně vyhledávat rizika, která vyplývají z každodenních činností a upozorňovat na ně."

Vzhledem k tomu, že na poliklinice funguje také Oddělení následné rehabilitační péče a „Jednodenní ortopedie“, musela být celá poliklinika akreditována podle standardů platných pro klasická lůžková zařízení. Opětovně získaný certifikát má platnost tři roky, po jeho uplynutí bude poliklinika status akreditovaného zdravotnického zařízení opět obhajovat. „Získání akreditace nebylo vlastním cílem našeho snažení, ale prostředkem k dosažení skutečného cíle, kterým je vyšší kvalita a vyšší bezpečí v péči o pacienty,“ dodává MUDr. Jiří Skřivánek, MBA.

zpět na novinky