Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

O nás

Klasické rentgenové snímky jsou již v Poliklinice Plzeň minulostí

6.8.2014 / POLIKLINIKA AGEL Plzeň

Poliklinika Plzeň (u hlavního nádraží), která je členem skupiny AGEL, uvedla dnes slavnostně do provozu nově digitalizované radiodiagnostické pracoviště. Snímky se již nevyvolávají na klasické fotografické fólie, ale zpracovávají se a ukládají digitálně, podobně jako například u digitálních fotoaparátů. Digitalizace přinese větší komfort nejen pacientům, ale i samotným lékařům, kteří si nyní mohou snímky prohlížet v mnohem lepší kvalitě.

Digitalizace radiodiagnostického pracoviště přináší významné zkvalitnění diagnostiky a napomáhá volbě nejefektivnější následné léčby pacienta. Novou technologii si pochvalují především lékaři, neboť digitální snímky jsou kvalitnější a na monitoru počítače lze s obrazovými informacemi lépe pracovat. Díky digitalizaci může lékař snímky například zvětšit nebo zlepšit jejich kontrast bez nového ozáření pacienta, což je také jeden z hlavních důvodů přechodu na digitální zpracování snímků. Snímky jsou uchovávány ve zdravotnických archivech a jsou dostupné okamžitě i po několika letech od pořízení bez sebemenší ztráty kvality.

Výhodou digitalizace je i kratší čas, za který je snímek zpracován a odeslán indikujícímu lékaři a také zvýšená kvalita obrazu s možností jeho další úpravy. „Přínos digitalizace pro pacienta je nesporný - lékař získává vyšší obrazovou kvalitu, při nižším ozáření pacienta. Digitalizace je však šetrná nejen pro pacienty, ale významně i pro životní prostředí a pracovní podmínky zaměstnanců, kdy odpadá nutnost vyvolávání snímků,“ vysvětluje Mgr. Jiří Fojtík, MBA ředitel Polikliniky Plzeň.

„Výhody digitalizace ocení pacient, ošetřující lékař a ostatní personál i při manipulaci se snímky – ty mohou být přenášeny a přeposílány v elektronické formě do informačních systémů nemocnice a jiných zdravotnických zařízení přes systém ePACS, nebo i vypáleny přímo na CD a předány pacientovi,“ dodává MUDr. Jana Deckerová, vedoucí radiodiagnostického oddělení Polikliniky Plzeň.

Digitalizace rentgenových pracovišť byla dokončena i ve všech šesti dalších zdravotnických zařízeních společnosti Dopravní zdravotnictví, která je součástí skupiny AGEL. Celková investice do digitalizace ve všech zařízeních přesáhla částku 10 milionů korun. Společnost Dopravní zdravotnictví provozuje šest zdravotnických zařízení v Praze, Plzni, Nymburce, České Třebové, Ostravě a Olomouci. Všechny nabízí svým klientům komplexní služby na

špičkové úrovni s využitím moderní zdravotní techniky. Silnou stránkou všech poliklinik je koncentrace zdravotní péče z řady oborů „pod jednou střechou“. Pacienti tak nemusí přejíždět z místa na místo, aby absolvovali různé druhy lékařských vyšetření.

Významnou specializací zdravotnických zařízení Dopravního zdravotnictví je poskytování komplexních služeb v pracovně lékařské péči pro široký okruh smluvních klientů z oblasti dopravy, průmyslu, obchodu, stavebnictví, školství, státní správy a samosprávy. Dopravní zdravotnictví je součástí skupiny AGEL, která je největším privátním provozovatelem zdravotnických služeb a je pro Dopravní zdravotnictví důležitým zdrojem informací a know-how v oblasti řízení nestátního zdravotnického zařízení.

zpět na novinky