Logo

PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍZdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťoven

Akreditace SAK

Pracovně lékařská služba (PLS)

Kontakt pro zajištění služeb PLS 

Administrativní oddělení: tel.: 221 087 406, e-mail: obchod@pol.agel.cz

Online objednávka PLS


POLIKLINIKY AGEL poskytují pracovně lékařské služby pro široké spektrum firem z oblasti železniční či silniční dopravy, průmyslu, obchodu, stavebnictví, školství, státní správy a samosprávy, informačních technologií a bankovnictví.  Příkladem může být zajišťování pracovně-lékařské péče pro společnosti: České dráhy, SŽDC, ČD Cargo, PRE, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, ČEZ, ŠKODA Plzeň, Panasonic, Skanska, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Česká pošta a mnohé další.

Dle § 54 zákona o specifických zdravotních službách a zákoníku práce č. 262/2006 Sb. mají organizace povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou péči. V případě nezajištění pracovně lékařské péče může být dle § 92 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví uložena pokuta orgánem ochrany veřejného zdraví až do výše 2 milionů Kč.

Dle § 56 zákona č.373/2011 Sb. O specifických zdravotních službách je vyloučena svobodná volba lékaře pro pracovně-lékařskou péči, což v praxi znamená, že zaměstnavatel má právo určit zaměstnanci, kdo mu PLS službu poskytovat.

Co v této oblasti POLIKLINIKY AGEL nabízí:

  • dohled nad zdravím zaměstnanců (preventivní prohlídky)
  • dohled nad pracovními podmínkami (dohlídky na pracovišti)
  • odborná poradenská a konzultační činnost

Prohlídky se provádějí vstupní, pravidelné, výstupní, mimořádné ze zdravotních či nezdravotních důvodů, event. následné. Zajišťujeme i prohlídky pro vstup do kolejiště. Výsledkem prohlídky je posudkový závěr o zdravotní způsobilosti k práci.

V rámci neklinických činností probíhají dohlídky na pracovištích, které jsou nezbytné pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci, dále poradenská a konzultační činnost, účast na prověrkách BOZP, účast při jednání s orgány ochrany veřejného zdraví.

Z dalších činností nabízíme očkování proti chřipce, hepatitidám A a B, proti klíšťové encefalitidě. Dále na vyžádání provádíme školení 1. pomoci s možností využití přehledného DVD záznamu a následně praktického nácviku kardiopulmonální resuscitace.

POLIKLINIKY AGEL pořádají semináře zabývající se problematikou PLS služeb. Zároveň je zajištěna úzká spolupráce s odbornými lékaři POLIKLINIKY AGEL Praha včetně možnosti využití odborných vyšetření.

POLIKLINIKY AGEL spolupracují při poskytování PLS služeb i s ostatními zdravotnickými zařízeními a smluvními privátními lékaři.

Pracovně lékařská služba je lékaři POLIKLINIK AGEL trvale poskytována na velmi vysoké úrovni. O tom svědčí i nepřestávající zájem nových firem o zajištění PLS pro své zaměstnance i spokojenost a dobrá spolupráce se stávajícími klienty.