Logo
Zdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťovenPOLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové.
Akreditace SAK

Pracovně lékařská služba (PLS)

POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová poskytuje pracovně lékařské služby pro řadu firem v širokém spektru profesí - v železniční a silniční dopravě, průmyslu a administrativních činnostech.

Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách v §54 ukládá organizacím za povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařské služby.
Neplnění této povinnosti může být Orgánem ochrany veřejného zdraví sankciováno až do výše 2 000 000,- Kč.

Dle §56 téhož zákona jsou pracovně lékařské služby vyloučené ze svobodné volby lékaře. Zaměstnavatel má právo určit zaměstnancům lékaře a zdravotní zařízení poskytující pracovně lékařské služby. Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovně lékařským prohlídkám v určeném zdravotním zařízení u určeného lékaře.

POLIKLINIKA AGEL Česká Třebová navazuje na dlouholeté zkušenosti (dříve v oblasti závodní preventivní péči) a pracovně lékařské služby poskytuje dobře, kvalitně, komplexně a pod jednou střechou.

Nabízené pracovně lékařské služby:

  • dohled nad zdravím zaměstnanců - preventivní lékařské prohlídky vstupní, pravidelné, výstupní, mimořádné, následné, prohlídky pro práci v noci, prohlídky pro vstup do kolejiště a jiné
  • dohled nad pracovními podmínkami - dohlídky na pracovišti, jsou nezbytné pro posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • odborná poradenská  konsultační činnost - účast na prověrkách BOZP, účast při jednání s orgánem veřejného zdraví

Z dalších činností nabízíme pro zaměstnance smluvních firem očkování proti chřipce, hepatitidě A i B, klíšťové encefalitidě, školení zaměstnanců v 1. pomoci.

Pracovně lékařské služby zajišťujeme třemi praktickými lékaři na poliklinice v České Třebové a jedním praktickým lékařem v ordinaci na hlavním nádraží v Pardubicích.
Odborná vyšetření potřebná pro posouzení zdravotního stavu podle vyhl. ČD č. 101/1995 Sb. a vyhlášky MZ č.79/2013 Sb. zajišťujeme komplexně na poliklinice v České Třebové.
Při poskytování pracovně lékařských služeb spolupracujeme s ostatními zdravotnickými zařízeními a privátními lékaři.

Ordinační doby naleznete v sekci Praktičtí lékaři.

Kontakty:

sluzby@pol.agel.cz, tel.: 221 087 404