Logo
Zdravotní péče pro klienty všech zdravotních pojišťovenPOLIKLINIKA AGEL provozuje sedm akreditovaných zdravotnických zařízení - 2 polikliniky v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburce a České Třebové.
Akreditace SAK

O nás

Rezidenční místa pro lékaře

Dopravní zdravotnictví a.s., Italská 560/37, 121 43 Praha
Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místa pro lékařské zdravotnické pracovníky

Specializační obor: Všeobecné praktické lékařství
Počet míst: 1
Pracoviště: POLIKLINIKA AGEL Plzeň
Lhůta pro podání přihlášek do výběrového řízení: 26. 7. 2017

Místo podání přihlášek:     
Personální oddělení
Dopravní zdravotnictví a.s.
Italská 560/37
121 43 Praha
Obálku označte „rezidenční místo“.


Zájemce o rezidenční místo doloží:

 • Přihlášku (1 list) a vyplněný osobní dotazník (2 listy) – ke stažení zde nebo na www.mzcr.cz,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Dopravního zdravotnictví a.s.,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců) – nepředkládá zaměstnanec Dopravního zdravotnictví a.s.,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti (VŠ diplom),
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro výběr rezidenta a jejich hodnocení:

 • formální náležitosti – úplné doložení všech požadovaných dokladů do výběrového řízení,
 • vzdělání a kvalifikace,
 • schopnost samostatného rozhodování,
 • vstřícný přístup k pacientům,
 • úspěšně absolvovaný ústní pohovor před komisí.
Kritéria hodnocení max. počet dosažených bodů
Komunikační schopnosti a dovednosti 40
Odborná praxe 30
Znalost ANJ 10
Znalost dalšího světového jazyka 10
Zájem o specializační obor 10
Způsob hodnocení:   bodový systém

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Dopravní zdravotnictví a.s. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místa.

V případě získání rezidenčního místa v Dopravním zdravotnictví a.s. se vybraný rezident stává zaměstnancem společnosti a sepisuje kvalifikační dohodu se zaměstnavatelem.

Případné informace podá personální manažer Bc. Lucie Čosová, email: lucie.cosova@pol.agel.cz